Florabank, Databank van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

  Dataset

  Beschrijving

  Florabank is de databank met verspreidingsgegevens en soortspecifieke kenmerken over de wilde planten van Vlaanderen.
  Het doel van Florabank is de verspreidingsgegevens die verzameld worden door vrijwillige en professionele botanici te centraliseren en ze ter beschikking te stellen in functie van natuurbeheer, beleid en onderzoek.
  Datum ter beschikking17-aug-2011
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Taxonomische lijst

  • vaatplanten (Tracheophyta)

  Geografische lijst

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaanderen

  Thematische lijst

  • Flora
  • Beheer van bos
  • Beheer van natuur
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B004-plantkunde
  • B290-fytogeografie

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Data & Infrastructuur

  Dit citeren