GRTSmh_brick: the raster data source GRTSmaster_habitats converted to 10 hierarchical cell address levels at the original resolution

Dataset

Datum ter beschikking29-jul-2019
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Dit citeren