habitatmap_terr: the interpreted, terrestrial part of habitatmap_stdized

Dataset

Datum ter beschikking13-nov-2019
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Dit citeren