Habitatquarries: distribution of underground marl quarries in the Flemish Region and border areas, with the Flemish distribution of Natura 2000 habitat type 8310

Dataset

Datum ter beschikking8-okt-2020
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Dit citeren