PotNat - kansrijkdomkaarten voorlopige zoekzones habitattypen

  Dataset

  Beschrijving

  Deze dataset bevat een set kaarten, een document met abiotische profielen en een toelichtingsnota.
  De kansrijkdomkaarten werden berekend voor de actuele en een natuurlijke fysische toestand. Om tegemoet te komen aan de vereisten van het zoekzonemodel, werden enkele specifieke aanpassingen doorgevoerd (zie hiervoor bijhorende nota).
  Datum ter beschikking2-okt-2014
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Vrije trefwoorden

  • natuurpotentie
  • abiotische kansrijkdom

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Milieu

  Dit citeren