Visherintroductie Evaluatie habitat voor kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel

 • Tom Van den Neucker (Maker)

  Dataset

  Beschrijving

  De dataset bevat het aantal, de lengte en de massa van de gevangen kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel per beektraject. Om de uitgevoerde herintroducties te evalueren werden in totaal 20 trajecten in negen verschillende waterlopen, waar één of meer van de genoemde soorten werden geïntroduceerd, elektrisch bevist. Ook het Rotselaarmeer en de Paaigracht, die met elkaar in verbinding staan, werden bevist. De gevangen aantallen werden vergeleken met de verwachte aantallen, die in eerdere studies waren bepaald op basis van habitatgeschiktheidsmodellen.
  Datum ter beschikking27-sep-2012
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Data & Infrastructuur

  Thematische lijst

  • Beheer
  • Vismigratie
  • Soorten en biotopen
  • Stroombekkens

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B005-dierkunde

  Dit citeren