Standardized map of habitat types and regionally important biotopes in Flanders

Dataset

Datum ter beschikking13-nov-2019
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Dit citeren