Telblokken voor de monitoring van patrijs in Vlaanderen

Dataset

Abstract

Deze kaartlaag deelt de open ruimte voor patrijs (Perdix perdix) op in telblokken. Elk telblok omvat de open ruimte van eenzelfde jachtgebied. Indien de open ruimte binnen eenzelfde jachtgebied groter is dan 150 ha of de afmetingen zijn te groot om het bij een schaal 1:10.000 op en A4 af te drukken, splitsen we het jachtgebied in meerdere telblokken. Hiervoor gebruiken we grenzen die op het terrein duidelijk zichtbaar zijn zoals wegen en waterlopen.
Datum ter beschikking24-okt-2022
UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur

Dit citeren