Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde. (MONEOS 2b)

  Dataset

  Beschrijving

  Deze dataset beschrijft het voorkomen en gedrag van krakeend en wintertaling in 3 deelgebieden, elk met eigen oeverlengte, habitatoppervlak en habitattypologie langsheen een saliniteitsgradiënt met wisselende voedselbeschikbaarheid. Boottellingen werden verricht op verschillende getijmomenten. Van elk deelgebied werd een gedetailleerde habitatkaart gemaakt in Arc-view.
  Datum ter beschikking1999
  UitgeverInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Thematische lijst

  • Kust en Estuaria
  • Vogeldatabanken

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

  Taxonomische lijst

  • eendvogels (Anseriformes)

  Geografische lijst

  • Schelde

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren