Communicatie en Planning

Adres
 • Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Communicatie & Planning staat in voor:

 • Strategisch plannen: de opmaak en realisatie van de strategie en de doelstellingen van het Instituut, o.m. door de opmaak van de beheersovereenkomst en de jaarlijkse ondernemingsplannen, met de eraan gekoppelde indicatoren voor opvolging
 • De onderzoekscoördinatie waarbij wordt gezorgd voor een optimale afstemming van het eigen onderzoek met de internationale onderzoeksprogramma’s en andere onderzoeksinstellingen
 • Het belanghebbendenmanagement
 • De beleidsvoorbereiding waarbij het onderzoeksluik wordt ingebracht in beleidsdocumenten zoals MINA-plannen, beleidsnota’s en –brieven,…
 • Interne controle
 • Interne en externe communicatie
 • Woordvoerderschap, klachtenbeheer
 • Juridische ondersteuning

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Communicatie en Planning actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.