Landschapsecologie en Natuurbeheer

Adres
  • Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team ​Landschapsecologie en Natuurbeheer bekijkt het functioneren van ecosystemen als onderdelen van grotere gehelen, op niveau van het landschap. Landschapsecologische inzichten ondersteunen het gebiedsgericht natuurbeleid, visievormingsprocessen, beheerplanning en natuurtoetsen. De basismotivatie van team LEN is om via beleidsondersteunend landschapsecologisch onderzoek en kennisverwerving bij te dragen aan een duurzaam behoud en -herstel van de biodiversiteit.
 
Het onderzoek wordt opgezet vanuit een geïntegreerde benadering van het ecosysteem. Daarbij zijn zowel natuurlijke als menselijke processen en ingrepen betrokken. Ook het natuurbeheer, opgevat als het geheel aan ingrepen waarmee ecosystemen met hun kenmerkende biodiversiteit in stand worden gehouden, maakt een belangrijk deel uit van deze processen en vormt daarom een tweede specifiek aandachtspunt binnen het team.

 Zie ook:

 

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Landschapsecologie en Natuurbeheer actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of