Adres
  • Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het managementteam (MT) is het algemene managementorgaan van het INBO. Het MT staat in voor het oriënteren en besturen van de organisatie en neemt hierbij een faciliterende en coachende rol op.

Oriënteren
Het INBO wil relevant zijn voor beleid en maatschappij in de context van natuur en bos. De permanente uitdaging van het MT is daarom via nauw overleg met de externe partners en de medewerkers van het INBO de kernthema’s en noden te detecteren waar de organisatie aan moet werken. Hierop geënt zal het MT een eigentijdse missie en visie voor het INBO vaststellen en in het verlengde hiervan een langere termijn onderzoeksstrategie bekrachtigen.

Besturen
Het MT zal het kader en de voorwaarden creëren waarbinnen de medewerkers gemotiveerd en in onderling vertrouwen kunnen samenwerken en naar het beleid en andere partners eenheid, betrokkenheid, wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en objectiviteit uitstralen. Hiertoe zullen de MT-leden in collegiaal teamverband samenwerken en prioriteiten tegen elkaar afwegen op INBO-niveau. Zij behartigen de horizontale regeltaken en onderzoeksthema’s die de individuele teamwerking overstijgen.

Faciliteren en coachen
Het MT-team faciliteert de dagdagelijkse werking van de ondersteunings- en onderzoeksteams door hun noden samen te brengen op het MT, en ze binnen de mogelijkheden en prioriteiten in te vullen. Waar nodig, gewenst en/of gevraagd nemen de MT-leden een coachende rol op voor de teams en teammedewerkers.

 

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Managementteam actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of