Monitoring en herstel aquatische fauna

Adres
  • Dwersbos 28

    1630 Linkebeek

    België

  • Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna verricht beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek rond de monitoring en het herstel van de aquatische fauna, met de focus op vissen. In het kader van verschillende nationale en internationale richtlijnen (het Soortenbesluit, de Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, Natura-2000, de Palingverordening en de Verordening Invasieve Exoten) bemonsteren we de beken, (getijgebonden) rivieren, kanalen en meren op geregelde tijdstippen om de toestand van de aquatische fauna in kaart te brengen. Daarnaast beheert het team ook het Centrum voor Visteelt waar kweekprogramma’s lopen voor soortherstel en -ondersteuning. Populaties van aquatische soorten die in hun voortbestaan bedreigd zijn, kunnen via herintroducties uit speciaal opgezette kweekprogramma’s versterkt worden.

 

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Monitoring en herstel aquatische fauna actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of