• Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Vind ons hier

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Natuur & maatschappij is een interdisciplinair team dat zich situeert binnen de Afdeling Beheer & Duurzaam Gebruik. De onderzoeksgroep focust op de maatschappelijk aspecten van natuur, ecosysteemdiensten (ESD) en conflictsoorten in Vlaanderen (via o.a. onderzoek naar de maatschappelijke vraag voor ESD, stakeholder analyses, participatieprocessen, argumentaties voor natuur, relatie tussen natuur en welzijn,..).  Dit doen we zoveel mogelijk door concrete situaties te analyseren, en via interne en externe samenwerking. De ruimtelijke focus ligt vooral op landbouw- en stroomgebieden, en recentelijk ook op (peri)-urbane gebieden. Dit onderzoek wordt verder doorvertaald naar beleid en praktijk, en waar mogelijk naar de formulering van alternatieve beleidsinstrumenten.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Natuur en Maatschappij actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.