Natuurrapport & adviescoördinatie

Adres
  • Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Natuurrapport & Adviescoördinatie ondersteunt de Vlaamse Overheid en haar partners bij de voorbereiding en evaluatie van het natuurbeleid. We zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse opvolging van de natuurindicatoren en voor de verplichte periodieke rapportering over de toestand van de natuur en het natuurlijk milieu (NARA-T), over de effecten van het beleid en de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen werden bereikt (NARA-B) en het maken van toekomstverkenningen daarrond (NARA-S). Daarnaast staan we in voor een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening inzake instandhouding, ontwikkeling, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en natuur.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Natuurrapport & adviescoördinatie actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of