Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 • Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

Filter
Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Zoekresultaten

 • Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Basiskarakteristieken van het proefvlak Brasschaat, domeinbos De Inslag

  Overloop, S. & Meiresonne, L., 1999, mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 11 blz. (Mededelingen van het instituut voor bosbouw en wildbeheer; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  265 Downloads (Pure)
 • Binnenvisserij

  De Vocht, A. & De Bruyn, L., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 8 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  149 Downloads (Pure)
 • Biotopen

  Van Daele, T., Hens, M., Wils, C., Wouters, J., Staelens, J., Wuyts, K., Overloop, S. & Vancraeynest, L., 2009, Natuurverkenning 2030: Natuurrapport Vlaanderen: NARA 2009. 18 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  756 Downloads (Pure)
 • Broedvogels

  De Bruyn, L. & Vermeersch, G., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, blz. 54-60 7 blz. (Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud; nr. 24).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  179 Downloads (Pure)
 • D.7 Klimaatverandering

  Alaerts, K., 2020, Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Schneiders, A., Alaerts, K., Michels, H., Stevens, M., Van Gossum, P., Van Reeth, W. & Vught, I. (eds.). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vol. 2. blz. 161-168 8 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  118 Downloads (Pure)
 • D.8 Druk op de biodiversiteit wereldwijd

  Alaerts, K., 2020, Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Schneiders, A., Alaerts, K., Michels, H., Stevens, M., Van Gossum, P., Van Reeth, W. & Vught, I. (eds.). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vol. 2. blz. 169 - 182 14 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  122 Downloads (Pure)
 • Decreasing eel stocks: Survival of the fattest?

  Belpaire, C., Goemans, G., Geeraerts, C., Quataert, P., Parmentier, K., Hagel, P. & de Boer, J., 2008, Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? = Pollution in eel: a cause of their decline?. 29 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  376 Downloads (Pure)
 • De voedingstoestand van Grove den (Pinus sylvestris L.) in het level-II-proefvlak in Brasschaat  

  Roskams, P. & Neirynck, J., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 20 blz. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  383 Downloads (Pure)
 • De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid

  Decleer, K., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. 41 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  213 Downloads (Pure)
 • De vos Vulpes vulpes in Vlaanderen  : inventarisatie en synthese van de belangrijkste knelpunten

  Van Den Berge, K., 1995, Mededelingen 1995/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 29 blz. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  1883 Downloads (Pure)
 • Dieren en planten bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn

  Decleer, K., Anselin, A., Bauwens, D., Ronse, A., Van Landuyt, W., Stieperaere, H., Coeck, J., Buysse, D., Belpaire, C., Van Thuyne, G., Stienen, E., Courtens, W., Haelters, J., Kerckhof, F., Thomaes, A. & De Knijf, G., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. 59 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  248 Downloads (Pure)
 • Dieren van natte structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen

  Decleer, K., 2014, Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel II. Soorten. . Van Uytvanck, J. & Goethals, V. (eds.). 10 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  254 Downloads (Pure)
 • Eels: Contaminant cocktails pinpointing environmental contamination

  Belpaire, C. & Goemans, G., 2008, Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? = Pollution in eel: a cause of their decline?. 25 blz. (Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  156 Downloads (Pure)
 • Een nieuwe rode lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2004)

  Devos, K., Anselin, A. & Vermeersch, G., 2004, Atlas van de Vlaamse broedvogels : 2000-2002. 16 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  2358 Downloads (Pure)
 • Focus Zeeschelde

  Van Daele, T., Van den Bergh, E., Maris, T., Schneiders, A., Breine, J. & Van Braeckel, A., 2007, Natuurrapport 2007 : toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. 17 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  256 Downloads (Pure)
 • Habitattypen: bijlage 1: habitatrichtlijn

  Sterckx, G., Paelinckx, D., Decleer, K., De Saeger, S., Provoost, S., Denys, L., Packet, J., Wouters, J., Demolder, H., Thomaes, A., Vandekerkhove, K. & De Keersmaeker, L., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. 301 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  216 Downloads (Pure)
 • Het Vinne (Zoutleeuw)

  Denys, L. & Beerens, I., 2008, Ecological restoration in Flanders. blz. 128-130 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ; nr. 4).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  155 Downloads (Pure)
 • Intra lake spatial variations in pollution patterns of eel A. anguilla

  Belpaire, C., Derwich, A., Goemans, G., Van Thuyne, G., Cooreman, K., Guns, M. & Ollevier, F. P., 2008, Proceedings of the International Symposium : Advances in Eel Biology: Research for the Future Program : Japan Society of the Promotion of Science. Aida (ed.). blz. 191-193 9 blz. (Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  162 Downloads (Pure)
 • Inventaris van de toestand van de bosbodem in het Vlaamse Gewest

  Roskams, P., 1995, Mededelingen 1995/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 31 blz. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Bestand
  219 Downloads (Pure)
 • Kranswieren

  Denys, L. & Packet, J., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. blz. 106-121 (Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud ; nr. 22).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  162 Downloads (Pure)
 • Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring

  Stienen, E. & van Waeyenberge, J., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 8 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  156 Downloads (Pure)
 • Lake Blankaart (Diksmuide)

  Decleer, K. & Denys, L., 2008, Ecological restoration in Flanders. blz. 38-40 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; nr. 4).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  162 Downloads (Pure)
 • Lake Kraenepoel (Aalter)

  Denys, L., 2008, Ecological restoration in Flanders. blz. 56-58 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; nr. 4).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  152 Downloads (Pure)
 • Resultaten van 6 jaar monitoring van de chemische samenstelling van neerslag en bodemwater in het level-II-proefvlak te Brasschaat

  Neirynck, J., Roskams, P. & Lust, P., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  485 Downloads (Pure)
 • Slankpootvliegen

  Pollet, M., Grootaert, P., Desender, K. & Maelfait, J-P., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Provoost, S. (ed.). Instituut voor Natuurbehoud, blz. 236-251 16 blz. (Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud; nr. 22).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  175 Downloads (Pure)
 • Spinnen

  Bonte, D., Baert, L. & Maelfait, J-P., 2004, Levende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 24 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  194 Downloads (Pure)
 • Transpiratiebegroting van een grove dennenbestand: een eerste modelmatige benadering

  Meiresonne, L. & Overloop, S., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 17 blz. (Mededelingen van het IBW; nr. 1).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  281 Downloads (Pure)
 • Turnhouts Vennengebied: Zwart Water (Turnhout, Merksplas)

  Denys, L., De Block, M. & Andries, T., 2008, Ecological restoration in Flanders. blz. 82-85 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; vol. 2008, nr. 4).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  144 Downloads (Pure)
 • Vaatplanten

  Van Landuyt, W., Provoost, S., Leten, M., Ameeuw, G. & Rappé, G., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 38 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  218 Downloads (Pure)
 • Verontreiniging door zware metalen

  Vandecasteele, B., Scheirs, J., Goemans, G., Cools, N., Dauwe, T., Bervoets, L. & Van Daele, T., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 7 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Bestand
  584 Downloads (Pure)
 • Vogels: bijlage 1: vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels

  Adriaens, P., Anselin, A., Decleer, K., Devos, K., Goethals, V., Spanoghe, G., Stienen, E. & Vermeersch, G., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. blz. 421-519 100 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  237 Downloads (Pure)
 • Waterbeleid

  Schneiders, A. & Van Daele, T., 2005, toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 11 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  149 Downloads (Pure)
 • Zoete wateren

  Denys, L., Leyssen, A., Packet, J., Schneiders, A., Slabbaert, W., Sterckx, G., Van Hoydonk, G., Van Looy, K. & Vandevoorde, B., 2009, Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Paelinckx, D., Sannen, K., Goethals, V., Louette, G., Rutten, J. & Hoffmann, M. (eds.). Vol. INBO.M.2009.6. blz. 159-195

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access
  Bestand
  220 Downloads (Pure)