Adres
  • Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

Organisatieprofiel

Organisatie profiel

Het team Soortendiversiteit onderzoekt de toestand en trends van populaties van soorten in een regionale (Vlaanderen), nationale (België) en internationale context in functie van het behoud en beheer van de biodiversiteit. Hiervoor brengt ze de biotische en abiotische habitatvereisten van soorten, interacties tussen soorten, en de impact van antropogene activiteiten op soorten in kaart om zo de waargenomen trends te kunnen verklaren. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn: bepaling van potentiële leefgebieden, soortenmeetnetten, monitoringsprotocollen, Rode lijsten, en criteria en indicatoren voor de bepaling van de lokale staat van instandhouding van soorten. Daarnaast ontwikkelt het team methoden waarmee ecologisch, verspreidings- en trendonderzoek geoptimaliseerd kan worden. Verder beheert het team een aantal significante en omvangrijke soortendatabanken (o.a. Florabank, Vlinderdatabank, Watervogeltellingen, meetnetten.be, Broedvogeldatabank  incl. Algemene Broedvogels, Bijzondere Broedvogels, Watervogeltellingen ). Om deze doelen te verwezenlijken, werkt het OT samen in een netwerk van INBO-collega’s en andere binnen- en buitenlandse experten.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Soortendiversiteit actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of