• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20112023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • visserijtechnieken

Taxonomische Lijst

 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Natura 2000
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Thematische Lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
 • N2000 monitoring
 • Habitats
 • Biotopen
 • Vissen
 • Kaderrichtlijn Water
 • Natuur- en bosgebieden
 • Stroombekkens
 • Vismeetnetwerk