• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20112021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • visserijtechnieken

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Taxonomische lijst

 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Natura 2000
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Thematische lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
 • N2000 monitoring
 • Habitats
 • Biotopen
 • Vissen
 • Kaderrichtlijn Water
 • Natuur- en bosgebieden
 • Stroombekkens
 • Vismeetnetwerk