Foto van Alexander Van Braeckel
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20012024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Geografische Lijst

 • Schelde
 • Grensmaas
 • Maas

Beleidsmatig

 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Zeeschelde
 • Grensmaas
 • Maasvallei
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Zeeschelde
 • Grensmaas
 • waterbeheersing
 • Schelde
 • Grensmaas
 • Gemeenschappelijke Maas
 • waterbeleid
 • Schelde
 • Grensmaas
 • Gemeenschappelijke Maas
 • beheermonitoring
 • begrazingsbeheer
 • graslandbeheer
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • Ecologische Modellering impact riviersystemen (ECODYN)
 • GIS

Technologisch

 • statistiek en modellering
 • Modellering relatie abiotiek biotiek planten en dieren
 • modellering
 • Ecologische GIS modellering (o.a. ECODYN)
 • interpretatie hydraulische numerieke modelleringen

Thematische Lijst

 • Oppervlaktewater
 • Kaderrichtlijn Water
 • Habitats
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Kust en Estuaria
 • Slikken en schorren
 • Stromende wateren
 • Estuaria
 • Graslanden

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Alexander Van Braeckel actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of