Geen foto van An Leyssen
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20052024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water

Disciplinecode Lijst

 • Aquatic biology
 • Environmental monitoring

Thematische Lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Stromende wateren

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)

Taxonomische Lijst

 • macrofyten

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of