Geen foto van Andy Van Kerckvoorde
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20042024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Andy Van Kerckvoorde adviseert en ondersteunt De Vlaamse Waterweg nv bij het beheer en beleid van waterwegen onder hun bevoegdheid. Zo levert Andy expertise en advies voor beheerplannen, natuurvriendelijke oeverinrichtingen en bij binnenvaartprojecten. Andy doet wetenschappelijk onderzoek rond kruidige berm- en oevervegetaties. Zijn expertise betreft vooral graslandvegetaties. Samen met collega’s van het team Landschapsecologie en Natuurbeheer onderzoekt Andy de effecten van herbivoren op landschap, vegetatie en fauna.

Taxonomische Lijst

 • hogere planten (Plantae)

Disciplinecode Lijst

 • Terrestrial ecology

Beleidsmatig

 • beheerevaluatie
 • beheermonitoring
 • natuurbeheer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Thematische Lijst 2020

 • Andere

Thematische Lijst

 • Beheer van natuur
 • Oppervlaktewater
 • Graslanden
 • Stromende wateren
 • Kleine landschapselementen
 • Kaderrichtlijn Water

Geografische Lijst

 • Atlantisch Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • bermen, dijken, oevers