Geen foto van Andy Van Kerckvoorde

Andy Van Kerckvoorde

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20042021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Taxonomische lijst

 • hogere planten (Plantae)

Beleidsmatig

 • beheerevaluatie
 • beheermonitoring
 • natuurbeheer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Thematische lijst

 • Beheer van natuur
 • Oppervlaktewater
 • Graslanden
 • Stromende wateren
 • Kleine landschapselementen
 • Kaderrichtlijn Water

Geografische lijst

 • Atlantisch Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • bermen, dijken, oevers
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.