Foto van Anik Schneiders
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1991 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Anik Schneiders is een senior onderzoeker. Ze werkt reeds 21 jaar in het team Natuurrapportering. Samen met het team rapporteren ze 2-jaarlijks over de toestand en de trends van de biodiversiteit in Vlaanderen. De meest recente topics zijn: het ecosysteem assessment Vlaanderen met een doorlichting van de ecosysteemdiensten, de natuurverkenning 2050 met 4 toekomstbeelden voor biodiversiteitsherstel en het toestandsrapport 2020. Ze was coordinator van dit meest recente rapport waarin de EU-biodiversiteitsdoelen 2020 werden doorgelicht en geêvalueerd.

Thematische Lijst

 • Beleid

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • beleidsevaluatie
 • natuurrapportering
 • ecosysteemdiensten
 • ecosysteem assessment Vlaanderen
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Anik Schneiders actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen