Foto van Anneleen Rutten
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20112024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Anneleen studeerde biologie met specialisatie in biodiversiteitsbehoud en -beheer aan de Universiteit Antwerpen waar ze afstudeerde in 2014. Hierna startte zij haar doctoraatsonderzoek rond everzwijnen in Vlaanderen aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). In haar doctoraat focuste Anneleen op de problematiek en kennishiaten rond landbouwschade en de verspreiding van everzwijnen in Vlaanderen. In 2019 verdedigde Anneleen haar proefschrift en sinds dat jaar maakt zij ook deel uit van de onderzoeksgroep Faunabeheer & Invasieve Soorten aan het (EV)INBO. 

Als junior onderzoekster focust Anneleen op projecten rond de invloed van jachtstrategieën op ree- en everzwijnenbeheer, populatie- en verspreidingsmodellen van grote zoogdieren (o.a. everzwijn en bever) en de maatschappelijke draagkracht voor een co-existentie met everzwijnen in Vlaanderen. Anneleen heeft een ruime kennis opgebouwd in verschillende analysetechnieken, statistiek en modelleren in R (verspreidings- en populatiemodellen) en participatieve processen met stakeholders. 

 

Beleidsmatig

 • faunabeheer
 • beheermonitoring
 • biodiversiteitsbeleid
 • jacht
 • natuurbeheer
 • wildschadebeleid

Taxonomische Lijst

 • zoogdieren (Mammalia)

Technologisch

 • statistiek en modellering
 • modellering
 • beeldanalyse
 • detectietechnologie
 • evaluatietechnieken
 • genetische technieken
 • GPS

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Natuur & maatschappij

Geografische Lijst

 • Limburg
 • Vlaanderen
 • Antwerpen

Disciplinecode Lijst

 • Terrestrial ecology
 • Environmental sociology
 • Animal ecology

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of