Foto van Bram D'hondt
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20132021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Bram D'hondt is onderzoeker bij het team Faunabeheer en Invasieve soorten. Hij werkt op het raakvlak van onderzoek, beleid en beheer van invasieve soorten. Bram is in het bijzonder geïnteresseerd in de risicobeoordeling, ecologie en (burger)wetenschappelijke surveillance van invasieve planten en dieren, met als doel een effectief en geïnformeerd beheer te kunnen voeren. Hij werkt daarvoor graag nauw samen met andere kennisinstellingen, en met terreinbeheerders.

Bram behaalde een doctoraat in de plantenecologie aan de Universiteit Gent. Hij werkte eerder als beleidsmedewerker invasieve soorten & soortenschade bij de Vlaamse overheid.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Bram D'hondt actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of