Foto van Bram D'hondt
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20082024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Bram D'hondt is onderzoeker bij het team Faunabeheer en Invasieve soorten. Hij werkt op het raakvlak van onderzoek, beleid en beheer van invasieve soorten. Bram is in het bijzonder geïnteresseerd in de risicobeoordeling, ecologie en (burger)wetenschappelijke surveillance van invasieve planten en dieren, met als doel een effectief en geïnformeerd beheer te kunnen voeren. Hij werkt daarvoor graag nauw samen met andere kennisinstellingen, en met terreinbeheerders.

Bram behaalde een doctoraat in de plantenecologie aan de Universiteit Gent. Hij werkte eerder als beleidsmedewerker invasieve soorten & soortenschade bij de Vlaamse overheid.

Thematische Lijst 2020

 • Invasieve soorten
 • Beschermde natuur

Thematische Lijst

 • Exoten (beheer)
 • Preventie
 • Exoten (beheer van natuur)
 • Exoten (beheer van fauna)
 • Exoten (schadebeheer)
 • Flora
 • Regulier beheer

Disciplinecode Lijst

 • Invasion biology
 • Terrestrial ecology
 • Invasion biology
 • Plant ecology
 • Conservation and biodiversity
 • Environmental impact and risk assessment
 • Landscape ecology
 • Wildlife and habitat management

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Bram D'hondt actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of