Geen foto van Cécile Herr

Cécile Herr

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20102021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Thematische lijst

 • Vermesting
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Natuurherstel
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B260-hydro-ecologie
 • B410-bodembeheer
 • B434-agrochemie

Vrije trefwoorden

 • bodem
 • bodemchemie
 • biogeochemie
 • ecohydrologie

Taxonomische lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • waterbeleid
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Natura 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Cécile Herr actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 9 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.