Geen foto van Dirk Hennebel
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20092023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Beleidsmatig

 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Natura 2000

Thematische Lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • N2000 monitoring
 • Habitats
 • Soorten en biotopen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Geografische Lijst

 • Vlaanderen