Geen foto van Dries Adriaens
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20062023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Dries Adriaens is senior onderzoeker binnen het team Milieu en Klimaat van het INBO. Momenteel werkt hij vooral rond de standplaatsvereisten van terrestrische vegetaties. Naast het nodige observationeel onderzoek omvat dit ook modelleerwerk en scenario-analyses. Daarnaast is Dries ook nauw betrokken bij het beleid rond Europees beschermde natuurwaarden, gaande van het opstellen van (criteria voor) de instandhoudingsdoelstellingen van soorten en vegetaties, het afbakenen van zoekzones, de monitoring van de toestand op het terrein, en de rapportage naar de Europese Commissie. Dries genoot een opleiding als bio-ingenieur en industrieel ingenieur, en werkte voor zijn doctoraatsonderzoek rond de invloed van ruimtelijke en temporele processen op de soortensamenstelling van kalkgraslanden in België.

Dries werkte reeds op verschillende Vlaamse en internationale projecten bij het INBO, van het oplijsten van provinciaal prioritaire soorten in Oost-Vlaanderen tot de impact van klimaatverandering op vallei-ecosystemen.

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water

Thematische Lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Beheer van natuur
 • Beheer van bos
 • Provinciale prioritaire soorten
 • Natuur- en bosgebieden
 • Flora
 • Biotopen

Geografische Lijst

 • België

Technologisch

 • fotografie
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • modellering

Disciplinecode Lijst

 • Community ecology
 • Conservation and biodiversity
 • Terrestrial ecology

Vrije trefwoorden

 • GIS

Beleidsmatig

 • biodiversiteitsbeleid
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Natura 2000
 • natuurbeheer
 • speciale beschermingszones (SBZ)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Dries Adriaens actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of
 • ANKONA-ontmoetingsdag

  Dirk Maes (Spreker), Dries Adriaens (Spreker), Joris Everaert (Spreker), Carine Wils (Spreker), Maarten van der Meulen (Spreker), Lien Poelmans (Spreker) & Guy Engelen (Spreker)

  10-feb-2018

  Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

  Bestand