Foto van Eric Stienen
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1993 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Eric Stienen coördineert sinds 2000 het team dat op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoek doet naar zeevogels. Daarvoor werkte hij in Nederland voor het onderzoeksinstituut Alterra. Het zeevogelteam van het INBO monitort het voorkomen van zeevogels op zee en onderzoekt de invloed van menselijke activiteiten (zoals windturbines, olieverontreiniging en plastics) en van de voedselbeschikbaarheid op de zeevogelpopulaties. Het onderzoek omvat ook de monitoring van  kustbroedvogels, zoals meeuwen en sterns, en onderzoek naar de populatiedynamiek, de voedselecologie, migratieptaronen en het habitatgebruik van deze soorten.

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Technologisch

 • GPS

Geografische Lijst

 • Afrika
 • België
 • Nederland
 • Noordzee
 • kust

Beleidsmatig

 • beheermonitoring
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Natura 2000
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • vogelrichtlijn (VRL)

Taxonomische Lijst

 • zee-eenden (Anatidae)
 • alkachtigen (Alicidae)
 • dolfijnen (Delphinidae)
 • duikers (Gaviidae)
 • genten (Sulidae)
 • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)
 • plevieren (Charadriidae)
 • steltloperachtigen (Charadriiformes)

Thematische Lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Visserij (maatschappij)
 • Vogels

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Eric Stienen actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of