Foto van Erika Van den Bergh
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

19972021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Thematische lijst

 • Beheer
 • Beleid
 • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • beleidsevaluatie
 • beleidsgerichte meetnetten
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Geografische lijst

 • Schelde

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Erika Van den Bergh actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of