Foto van Filiep T'Jollyn
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20022023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Mijn job bestaat uit het ondersteunen van een aantal onderzoekers zowel met veld- als met Bureauwerk. Momenteel is dat voor projecten als de Vlaamse Vogelatlas, watervogeltellingen, broed- en wintervogeltellingen in landbouwgebied voor het Partridge-project, het meetnet algemene planten en onderzoek op Heivlinders en Harkwespen. 

Taxonomische Lijst

 • vogels (Aves)
 • boomleeuwerik
 • bruine kiekendief
 • roodborsttapuit

Thematische Lijst

 • Flora
 • Broedvogels
 • Watervogels
 • Biotopen

Vrije trefwoorden

 • Avimap
 • Arcgis (uitvoerend)
 • ABV
 • BBV
 • Monitoring Watervogels
 • Meetnet Algemene Planten
 • Vlaamse Vogelatlas
 • MAS-tellingen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Geografische Lijst

 • West-Vlaanderen
 • Meetjesland
 • bruine kiekendief
 • Oost-Vlaanderen
 • Kempen
 • Kalmthoutse Heide

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Filiep T'Jollyn actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of