Geen foto van Floris Vanderhaeghe

Floris Vanderhaeghe

Doctor in de Wetenschappen: Biologie

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Floris Vanderhaeghe is werkzaam bij het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg (BMK). Hij coördineert ontwerp en implementatie van reproduceerbare data- en analyseketens in de Meetnetten Natuurlijk Milieu. Data-opslag en -ontsluiting, statistische analysen, ontsluiting van indicatoren, beheer van referentiedatasets en steekproefmetadata, ... zullen maximaal volgens de principes van het Open Science programma op het INBO verlopen.

Floris draagt tevens bij aan de INBO tutorials website en aan verschillende open tools die relevant zijn voor reproduceerbaar onderzoek, in het bijzonder in de R-Spatial en OSGeo communities. Hij beheert enkele R packages zoals qgisprocess, n2khab en n2khabmon.

2.14.0.0
2.14.0.0

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Beleidsmatig

 • Natura 2000

Thematische Lijst

 • N2000 monitoring
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Verzuring
 • Vermesting

Taxonomische Lijst

 • vaatplanten (Tracheophyta)
 • libellen (Odonata)
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • sprinkhanen en krekels (Orthoptera)

Thematische Lijst 2020

 • Data & Infrastructuur
 • Beschermde natuur

Disciplinecode Lijst

 • Numerical computation
 • Coding tools and techniques, testing and debugging
 • Environmental monitoring
 • Plant ecology
 • Community ecology

Technologisch

 • biometrie
 • statistiek en modellering

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Floris Vanderhaeghe actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of