Geen foto van Floris Vanderhaeghe

Floris Vanderhaeghe

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2020

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Beleidsmatig

 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Natura 2000
 • natuurbeleid

Thematische lijst

 • Natuurherstel
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • N2000 monitoring
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Verzuring
 • Vermesting
 • Natuur- en bosgebieden
 • Heiden en hoogveen
 • Stilstaande wateren
 • Insecten

Taxonomische lijst

 • vaatplanten (Tracheophyta)
 • libellen (Odonata)
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • sprinkhanen en krekels (Orthoptera)

Technologisch

 • biometrie
 • statistiek en modellering

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B004-plantkunde

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Floris Vanderhaeghe actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 8 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.