Geen foto van Floris Vanderhaeghe

Floris Vanderhaeghe

Doctor in de Wetenschappen: Biologie

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Floris Vanderhaeghe is werkzaam bij het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg, voorheen bij het team Milieu en Klimaat. Hij coördineert teamoverschrijdend het ontwerp van de Meetnetten Natuurlijk Milieu, volgens de vereisten van het Natuurdecreet. Het betreft lange-termijnmonitoring in vijf milieucompartimenten (grondwater, bodem, ...) ter hoogte van Natura 2000 habitat, met oog op Vlaamse toestand- en trenduitspraken. Behalve coördinatietaken neemt Floris ook een deel van de ontwerptaken voor zijn rekening.

Daarnaast is Floris één van de coördinatoren van het Open Science programma op het INBO. Hij draagt tevens bij aan de INBO tutorials website en aan verschillende open tools die relevant zijn voor reproduceerbaar onderzoek. Hij is hoofdauteur van de R packages n2khab en watina.

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Beleidsmatig

 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Natura 2000
 • natuurbeleid

Thematische Lijst

 • Natuurherstel
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • N2000 monitoring
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Verzuring
 • Vermesting
 • Natuur- en bosgebieden
 • Heiden en hoogveen
 • Stilstaande wateren
 • Insecten

Taxonomische Lijst

 • vaatplanten (Tracheophyta)
 • libellen (Odonata)
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • sprinkhanen en krekels (Orthoptera)

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Bodem & lucht
 • Data & Infrastructuur

Disciplinecode Lijst

 • Community ecology
 • Plant ecology
 • Aquatic chemistry
 • Conservation and biodiversity
 • Environmental monitoring
 • Numerical computation
 • Coding tools and techniques, testing and debugging

Technologisch

 • biometrie
 • statistiek en modellering

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Floris Vanderhaeghe actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of