Francis Turkelboom

Dokter, Ingenieur toegepaste biologische wetenschappen

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20082024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Francis Turkelboom is een senior onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO, Brussel). INBO doet onderzoek en levert kennis aan al diegenen die beleid voorbereiden of die betrokken zijn in planning en beheer. Francis is lid van het onderzoeksteam Natuur & Maatschappij, een interdisciplinair onderzoeksteam dat zich richt op natuur en maatschappij interacties.

Zijn onderzoek heeft als doel om participatieve en duurzame multifunctionele ruimtelijke planning te versterken. Hiervoor maakt hij vaak gebruik van de concepten ecosysteemdiensten (ES) en sociaal-ecologische systemen.  Hij test en verbetert methodes voor stakeholderanalyse, sociale waardering, trade-off en synergie analyse, en afwegingen, welke steeds worden aangepast voor participatieve en deliberatieve processen. Zijn onderzoek is gebaseerd op lokale case studies, vooral in rurale gebieden en valleigebieden. Het doel van dit casusonderzoek is om generieke lessen en aanpakken te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden door planners, administraties en beleidsmakers. De belangrijkste partners voor dit onderzoek zijn overheidsinstanties (VLM, ANB, VMM, provinciebesturen, gemeenten), grensorganisaties (bv. Regionale landschappen) en middenveldorganisaties (bv. Natuurpunt). Vóór INBO deed hij onderzoek in het buitenland (Thailand, Bhutan, Syrië) over het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in bergachtige of droge landbouwsystemen. Hij behaalde een doctoraat in toegepaste biologische wetenschappen aan de K.U.Leuven (België).

Opleiding/academische kwalificatie

Lanbouwingenieur, Dr.

Geografische Lijst

 • Vlaanderen
 • Demer
 • Dijle
 • valleigebieden
 • Haspengouw
 • Voerstreek
 • Azië
 • Thailand, Bhutan, Syrie
 • Midden-Oosten

Thematische Lijst

 • Maatschappij
 • Beleid
 • Ruimte
 • Ecosysteemdiensten (=ESD)
 • Landbouw (maatschappij)
 • Recreatie
 • Buitengebied
 • Stroombekkens

Disciplinecode Lijst

 • Ecosystem services
 • Natural resource management

Beleidsmatig

 • ecosysteemdiensten
 • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid
 • beheerovereenkomsten
 • bos- en landbouwbeleid
 • duurzame ontwikkeling
 • plattelandsbeleid
 • beleidsevaluatie
 • doelgroepenbeleid
 • ruimtelijk beleid

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Francis Turkelboom actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of