Frank Huysentruyt

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 6.101

  1000 Brussel

  België

20082020

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Frank Huysentruyt is onderzoeker bij de groep Faunabeheer en Exoten. Hier onderzoekt hij vooral de verschillende diersoorten die in Vlaanderen schade kunnen veroorzaken. In eerste instantie lag hierbij de focus op landbouwschade door vogelsoorten maar de expertise werd door de jaren uitgebreid naar allerlei verschillende schadevormen (viskweek, bosbouw, waterbouwkundige schade,...). Het onderzoek kan hierbij zowel gaan over de effectiviteit van schademitigerende maatregelen als over de mogelijkheden en technieken voor populatieregulatie. De expertise rond ecologisch onderzoek naar populatieparameters en het ontwikkelen van populatiemodellen voor de analyse van beheerscenario's wordt daarnaast ook ingezet in het mee evalueren van de jacht op de verschillende Vlaamse wildsoorten.

Beleidsmatig

 • wildschadebeleid

Thematische lijst

 • Beheer van fauna
 • Exoten (beheer van fauna)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Jacht (soortenbeleid)
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Vogels
 • Zoogdieren

Taxonomische lijst

 • beenvissen (Osteichtyes)
 • aalscholvers (Phalacracoracidae)
 • duiven (Columbidae)
 • eendvogels (Anseriformes)
 • herten (Cervidae)
 • hoefdieren (Ungulata)
 • knaagdieren (Rodentia)
 • kraaiachtigen (Corvidae)

Geografische lijst

 • West-Europa
 • België
 • Vlaanderen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B350-ontwikkelingsbiologie-bij-dieren
 • B350-dieren-embryologie
 • B340-dierenmorfologie
 • B350-groei-van-dieren
 • B280-dierenecologie
 • B402-aquacultuur

Technologisch

 • modellering
 • statistiek en modellering

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Frank Huysentruyt actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 15 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.