Frank Huysentruyt

Senior onderzoeker faunabeheer

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20082023

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Frank Huysentruyt is onderzoeker bij de groep Faunabeheer en Exoten. Hier onderzoekt hij vooral de verschillende vogel- en zoogdiersoorten die in Vlaanderen schade kunnen veroorzaken.

Dit onderzoek omvat zowel schade aan land- en bosbouw of viskweek als waterbouwkundige of ecologische schade. Daarbinnen worden zowel de effectiviteit van maatregelen als de mogelijkheden en technieken voor populatieregulatie geëvalueerd. Deze evaluatie steunt in veel gevallen op populatie-ecologisch onderzoek en het ontwikkelen van populatiemodellen voor de analyse van beheerscenario's. Vanuit deze expertise is Frank ook betrokken in projecten rond de evaluatie van het jachtbeleid en het beheer van invasieve exoten in Vlaanderen.

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Invasieve soorten

Beleidsmatig

 • wildschadebeleid

Thematische Lijst

 • Beheer van fauna
 • Exoten (beheer van fauna)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Jacht (soortenbeleid)
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Vogels
 • Zoogdieren

Taxonomische Lijst

 • beenvissen (Osteichtyes)
 • aalscholvers (Phalacracoracidae)
 • duiven (Columbidae)
 • eendvogels (Anseriformes)
 • herten (Cervidae)
 • hoefdieren (Ungulata)
 • knaagdieren (Rodentia)
 • kraaiachtigen (Corvidae)

Disciplinecode Lijst

 • Wildlife and habitat management
 • Invasion biology

Geografische Lijst

 • West-Europa
 • België
 • Vlaanderen

Technologisch

 • modellering
 • statistiek en modellering

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Frank Huysentruyt actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of