Frank Huysentruyt

Senior onderzoeker faunabeheer

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20082024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Frank Huysentruyt is onderzoeker bij de groep Faunabeheer en Exoten. Daar volgt hij de toestand en evolutie van Europese bever in Vlaanderen op en doet onderzoek naar verschillende soorten beheermaatregelen om schade en overlast door bevers te helpen controleren en tegelijk de positieve effecten van deze soort maximaal kansen te geven.

Binnen deze verschillende projecten wordt samengewerkt met verschillende andere Vlaamse overheidsinstellingen die met bevers te maken krijgen zoals het Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg nv. In specifieke gevallen doen ook lokale overheden (provincies, gemeenten, polderbesturen) beroep op dit onderzoeksdomein binnen INBO voor bijstand rond het samenleven met bevers. 

Bij het uitvoeren van deze types onderzoek staan ecologische onderzoekstechnieken zoals monitoring met cameravallen, sporenonderzoek en telemetrisch onderzoek centraal. Deze gegevens vertalen zich verder in de ontwikkeling van ruimtelijke, temporele en populatiemodellen waarbij het steeds de bedoeling is via scenarioanalysis de potentiële impact van beheer- en beschermingsmaatregelen in te helpen schatten en waar nodig bij te sturen.

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Invasieve soorten

Beleidsmatig

 • wildschadebeleid
 • faunabeheer
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • waterbeheersing

Thematische Lijst

 • Beheer van fauna
 • Exoten (beheer van fauna)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Jacht (soortenbeleid)
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Vogels
 • Zoogdieren
 • Soortenbeschermingsplan
 • Schadebeheer (beheer)
 • Beschermde soorten
 • Conservatie
 • Stroombekkens

Taxonomische Lijst

 • beenvissen (Osteichtyes)
 • duiven (Columbidae)
 • eendvogels (Anseriformes)
 • herten (Cervidae)
 • kraaiachtigen (Corvidae)
 • knaagdieren (Rodentia)

Disciplinecode Lijst

 • Wildlife and habitat management
 • Invasion biology
 • Behavioural ecology
 • Landscape ecology

Vrije trefwoorden

 • Bever

Geografische Lijst

 • West-Europa
 • België
 • Vlaanderen

Technologisch

 • modellering
 • statistiek en modellering
 • detectietechnologie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Frank Huysentruyt actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of