Foto van Frank Van de Meutter
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20102024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Mijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van het estuarien ecosysteem, met vooral aandacht voor het macrobenthos en hyperbenthos en hun rol in het estuariene voedselweb. Al het onderzoek is direct of indirect toegepast van aard en heeft als doel om effecten van menselijk ingrijpen in estuaria te begrijpen zowel op ecosysteemniveau als voor specifieke biota,  en omgekeerd om diensten van het estuarien ecosysteem voor de mens te identificeren en begroten (ecosysteemdiensten). Bij dit onderzoek gebruik ik heel uiteenlopende onderzoeksmethodes aangepast aan de onderzoeksvragen, waarbij stabiele isotopen onderzoek, langlopend monitoringonderzoek, experimenteel veldonderzoek met exclosures, experimenteel labo-onderzoek in klimaatruimtes,... Bijkomende experistes betreffen entomologie (focus Diptera - Syrphidae) en watervogel ecologie. 

Onderwijsexpertise

Ik ben co-docent van het vak Conservatiebiologie aan de KU Leuven.

Externe posities

gastdocent, KU Leuven

21-sep-2008 → …

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Beschermde natuur

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • beheermonitoring
 • biodiversiteitsbeleid
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Natura 2000

Taxonomische Lijst

 • borstelwormen (Polychaeta)
 • insecten (Insecta)
 • regenwormen (Oligochaeta)
 • zweefvliegen (Syrphidae)

Disciplinecode Lijst

 • Community ecology

Technologisch

 • experimental design
 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Geografische Lijst

 • België

Thematische Lijst

 • Beheer
 • Soorten en biotopen

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Frank Van de Meutter actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of