• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20172024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Frédérique Steen werkt als bioloog in het Team Zoetwaterhabitats. Haar onderzoek omvat het beheer van invasieve aquatische exoten. 

Frédérique Steen behaalde haar doctoraat in de biologie aan de Universiteit van Gent, waar haar onderzoek gericht was op populatiegenetica en evolutionaire ecologie van Phaeophyceae. Daarnaast is zij werkzaam geweest als expert oppervlaktewaterkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beleidsmatig

 • exotenverordening (EU)

Thematische Lijst

 • Exoten (beheer)

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Thematische Lijst 2020

 • Invasieve soorten
 • Faunabeheer
 • Water

Disciplinecode Lijst

 • Biogeography and phylogeography
 • Phylogeny and comparative analysis
 • Speciation
 • Invasion biology

Taxonomische Lijst

 • Rivierkreeften (Astacidea)
 • waterplanten (Hydrophyta)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Frederique Steen actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen