Geen foto van Gerald Louette

Gerald Louette

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20022021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Thematische lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Kaderrichtlijn Water
 • Biotopen
 • Amfibieën en reptielen
 • Natuurherstel
 • Exoten (beheer)
 • Provinciale prioritaire soorten

Taxonomische lijst

 • amfibieën (Amphibia)
 • vissen (Pisces)
 • zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Ostracoda)

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Beleidsmatig

 • Natura 2000
 • biodiversiteitsbeleid
 • aquatisch beheer

Geografische lijst

 • Atlantisch Vlaanderen

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Gerald Louette actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of