Foto van Gerlinde Van Thuyne
 • Dwersbos 28

  1630 Linkebeek

  België

1994 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Gerlinde Van Thuyne is een senior wetenschapper bij het INBO sinds 1994. Ze werkt bij het team Monitoring en Herstel Aquatische Fauna. Ze is er verantwoordelijk voor het 'Meetnet Zoetwatervis' Vlaanderen. Het doel is gespecialiseerde info rond verspreiding en kwaliteit van visbestanden aan de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de rapportage naar Europa (zoals de Kaderrichtlijn water en de Habitatrichtlijn) toe aan te leveren. Daarnaast geeft het meetnet ook invulling aan bijkomende informatie behoeften zoals de verspreiding en de evolutie van vissoorten (ook nieuwe exoten) , de opvolging van soortherstelmaatregelen, de verspreiding van crustaceeën, info voor de Palingverordening, het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW),… Ze is ook verantwoordelijk voor het Vis Informatiesysteem (VIS), een databank speciaal ontwikkeld voor de ontsluiting van visgegevens. 

Thematische Lijst

 • Kaderrichtlijn Water
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Meetnetten
 • Visserij (maatschappij)

Technologisch

 • visserijtechnieken

Taxonomische Lijst

 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • visserijbeleid

Geografische Lijst

 • Vlaams stroomgebied
 • rivierbekkens

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Gerlinde Van Thuyne actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of