Foto van Gunther Van Ryckegem
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20012024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Opleiding/academische kwalificatie

Biologie, Doctor

Thematische Lijst

 • Oppervlaktewater
 • Natuurherstel
 • Natuurinrichting
 • Klimaat
 • Vernatting
 • Kust en Estuaria
 • Antwerpen
 • Stroombekkens
 • Estuaria
 • Overstromingsgebieden
 • Slikken en schorren
 • Moerassen
 • Watervogels

Taxonomische Lijst

 • zakjeszwammen (Ascomycota)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • beheerevaluatie
 • beheermonitoring
 • project monitoring natuurontwikkelingsgebieden
 • beleidsgerichte meetnetten
 • MONEOS
 • beslissingsinstrumentarium
 • oeverbeheertool
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Scheldt Estuary
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Scheldt Estuary
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Scheldt Estuary
 • vogelrichtlijn (VRL)
 • Scheldt Estuary
 • waterbeleid
 • Scheldt Estuary

Geografische Lijst

 • Antwerpse Haven
 • Schelde
 • Waasland

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Gunther Van Ryckegem actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of