Foto van Hans Van Calster
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Hans Van Calster is statitisch expert aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bij het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg sinds 2009. Hij heeft expertise in meetnetontwerp en ontwerp van onderzoek, data analyse, reproduceerbaar onderzoek en kwaliteitszorg. Hij heeft een achtergrond in ecologisch onderzoek van voornamelijk bosecosystemen, maar ook andere ecosystemen met hoge natuurwaarden.

Thematische Lijst 2020

 • Data & Infrastructuur
 • Andere
 • Bos
 • Beschermde natuur
 • Landbouw

Thematische Lijst

 • Beheermonitoring
 • N2000 monitoring
 • Natuur- en bosgebieden
 • Flora
 • Eiken- en beukenbossen

Technologisch

 • biometrie
 • experimental design
 • kwaliteitscontrole
 • statistiek en modellering
 • veldwerk (observatie en staalname)

Disciplinecode Lijst

 • Statistics
 • Environmental monitoring
 • Modelling and simulation
 • Terrestrial ecology
 • Forestry management and modelling
 • Conservation and biodiversity
 • Natural resource management

Beleidsmatig

 • beheermonitoring
 • beleidsgerichte meetnetten
 • Natura 2000
 • beheerevaluatie
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Hans Van Calster actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of