Geen foto van Heidi Demolder
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

1997 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Heidi Demolder is onderzoeker binnen het team Landschapsecologie en natuurbeheer. Het team onderzoekt en monitort de biodiversiteit van open ecosystemen en hun beheer.

Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een platform biodiversiteitsbeheer -en herstel. Heidi werkt op kennisdeling rond natuurbeheer: samen met partners, zoals Inverde, maakt ze onderzoek meer toegankelijk voor de beheerders.

Als ecoloog van opleiding specialiseerde ze zich tijdens haar loopbaan op INBO op vegetaties, graslandbeheer en indicatoren. Voorheen heeft ze in andere teams diverse projecten uitgevoerd rond de Biologische waarderingskaart, de rapportage van Natura 2000 habitats, graslandmonitoring, het Natuurrapport en de Natuurindicatoren.

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Geografische Lijst

  • Vlaanderen

Disciplinecode Lijst

  • Terrestrial ecology

Thematische Lijst

  • Beheer

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Heidi Demolder actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen