Hilbran Verstraete

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20082024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Van kinds af toont Hilbran Verstraete een sterke interesse in natuur met een steeds groeiende interesse voor vogels. In 2006 haalde hij het diploma Biologie aan de Universiteit Gent. Hij maakte er een thesis over het dieet van zeekoet en alk aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Van 2007 tot heden, is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan het EVINBO. Hij werkte er een methodologie uit voor het onderzoek naar het dieet van zeevogels, gebaseerd op dieetresten (voornamelijk otolieten) uit magen en faeces. Ook legde hij een uitgebreide otolieten referentie databank aan, voornamelijk met het oog op de determinatie van vissen met een geringe afmeting en het maken van een correlatie otolietlengte-vislengte. Zijn eerste jaren stonden voornamelijk in het teken van dit dieetonderzoek. Vanaf 2014 tot heden werd hij verantwoordelijk voor het project Natuurwaarden Zeebrugge. Gedurende die periode was hij verantwoordelijk voor alle facetten van het onderzoek, gaande van gestandaardiseerde dataverzameling van broedvogels en vegetatie, het verwerken van de gegevens en het rapporteren ervan. Sinds 2007 droeg hij jaarlijks bij aan het tellen van zeevogels op zee, aan de monitoring van het broedsucces en dieet van grote stern en visdief in Zeebrugge en het Nederlandse Deltagebied en aan het kleurring- en het zenderonderzoek op zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in Zeebrugge en Oostende. Als vrijwilliger nam Hilbran deel aan avifaunische monitoringprojecten zoals de midmaandelijkse watervogeltellingen en de Vlaamse Vogelatlas.

Zijn jarenlange ervaring op diverse projecten is van waarde bij het uitvoeren van veldwerk, bij het zoeken naar de beste tactiek om gegevens te verkrijgen met het oog op het beantwoorden van onderzoekvragen, bij de verwerking van gegevens en bij de rapportage ervan.

Thematische Lijst

 • Watervogels
 • Broedvogels
 • Zee- en kustvogels
 • Akkervogels
 • Natuurherstel
 • Natuurinrichting

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Hilbran Verstraete actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of