Foto van Hugo Verreycken

Hugo Verreycken

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 6.97

  1000 Brussel

  België

1991 …2020

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Opleiding/academische kwalificatie

Biolgie, Master in Biologie

Taxonomische lijst

 • beenvissen (Osteichtyes)
 • zoetwatervissen
 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • visserijwetgeving
 • beleidsgerichte meetnetten
 • zoetwatervismeetnent
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • en verhouding tot exoten

Thematische lijst

 • Vissen
 • Exoten (beheer)
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Vismeetnetwerk
 • Stroombekkens
 • Kaderrichtlijn Water
 • Visserij (maatschappij)

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • visserijtechnieken

Geografische lijst

 • België
 • Europa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Hugo Verreycken actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 3 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.