Foto van Hugo Verreycken
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1989 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Ervaring met een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan zoetwatervissen als biologie, ecologie en verspreiding van zoetwatervissen, identificatie van zoetwatervissen, visziekten, overleving van vissen bij herbepotingen, visteelt en optimalisatie van kunstmatige voortplanting en kweek van vislarven, herintroductie van bedreigde zoetwatervissen, predatie door aalscholvers, waterkwaliteit en vissterfte, visstandbemonsteringen met en zonder schatting van biomassa, opstellen Rode lijst van zoetwatervissen, duurzaam beheer van hulpbronnen en duurzaam vissen. In recente jaren ligt de focus op het onderzoek naar de verspreiding en impact van (invasieve) uitheemse vissoorten.

Opleiding/academische kwalificatie

Biolgie, Master in Biologie

Taxonomische Lijst

 • beenvissen (Osteichtyes)
 • zoetwatervissen
 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • visserijwetgeving
 • beleidsgerichte meetnetten
 • zoetwatervismeetnent
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • en verhouding tot exoten

Thematische Lijst

 • Vissen
 • Exoten (beheer)
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Vismeetnetwerk
 • Stroombekkens
 • Kaderrichtlijn Water
 • Visserij (maatschappij)

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • visserijtechnieken

Geografische Lijst

 • België
 • Europa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Hugo Verreycken actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of