Geen foto van Inne Vught
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20012023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Inne startte in 2000 haar loopbaan als onderzoeker op de viskwekerij van het INBO.  Ze werkte mee aan herstelprogramma’s voor bedreigde inheemse zoetwatervissoorten. In het begin lag de focus vooral op onderzoek in functie van de kweekprogramma’s die een belangrijk onderdeel zijn van heel wat herstelprojecten. Gaandeweg volgde ze enkele herstelprojecten ook op, in het bijzonder de herintroducties van de rivierdonderpad in het Demerbekken en van de kwabaal in de Grote Nete.

Sinds 2016 werkt Inne mee aan de natuurrapportering. Het Natuurrapport analyseert de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen, het biodiversiteitsbeleid en toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsaanbevelingen.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Inne Vught actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen