Geen foto van Jan Wouters
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20022021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Thematische lijst

 • Verdroging
 • Vernatting
 • Vermesting
 • Verzuring
 • Natuurherstel
 • Natuurinrichting
 • Habitats
 • Moerassen
 • Graslanden

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • evaluatietechnieken
 • modellering

Vrije trefwoorden

 • ecohydrologie

EWI Biomedische wetenschappen

 • B260-hydro-ecologie

Beleidsmatig

 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • passende beoordeling
 • waterbeleid