• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20022024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Jeroen Speybroeck is bioloog en onderzoeker in het team Monitoring en Herstel Aquatische Fauna. In 2007 behaalde hij een doctoraat in de dierkunde aan de Universiteit Gent. Hij coördineert het INBO-onderzoek rond amfibieën en reptielen. Nadruk ligt hierbij op het duurzaam behoud en beheer van de Europees en Vlaams beschermde en prioritaire soorten. Projectwerk ondersteunt de acties van diverse soortbeschermingsprogramma’s en beheerrichtlijnen, zoals populatieonderzoek (onder meer vuursalamander Salamandra salamandra, die Jeroen intensief bestudeert sinds 2008) en het ex situ kweken van de meest kritische soorten (vroedmeesterpad Alytes obstetricans en knoflookpad Pelobates fuscus). Aandacht gaat ook naar invasieve herpetofaunasoorten (waaronder Chinese prachtslang Elaphe taeniura). Jeroen is sinds jaar en dag actief in de herpetologie. Hij is actief betrokken in de werking van de Europese herpetologische vereniging Societas Europaea Herpetologica en de Vlaamse herpetologisch werkgroep Hyla. Hij is de eerste auteur van de op heden meest toonaangevende veldgids voor de Europese herpetofauna (2016, die inmiddels beschikbaar is in vier talen) en tal van wetenschappelijke publicaties.

Disciplinecode Lijst

  • Terrestrial ecology
  • Vertebrate biology
  • Auto-ecology
  • Invasion biology

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Jeroen Speybroeck actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of