Foto van Jeroen Van Wichelen
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20072024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Jeroen is aquatisch ecoloog en werkzaam aan het INBO als senior onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna waar hij zich bezighoudt  met allerlei watergebonden (herstel)projecten. De opmaak en coördinatie van specifieke herstelprogramma’s voor bedreigde fauna in Vlaanderen (o.a. paling, beekprik, grote modderkruiper, otter),  de kwaliteitsbeoordeling van Vlaamse waterlichamen op basis van aquatische biota, onderzoek naar vrije vismigratie en beleidsgerichte adviesverlening (o.a. integraal waterbeleid, droogte-problematiek, eflows) behoren tot zijn kerntaken. Als programmacoördinator Aquatische Omgeving trekt Jeroen ook de Horizontale Werkgroep Aquatische Omgeving waar alle INBO-expertise ter zake wordt samengebracht met de bedoeling het Vlaamse watergerelateerd beheer en beleid maximaal te ondersteunen. Jeroen heeft een brede kennis opgebouwd over alle aspecten en compartimenten van het aquatische voedselweb en is meer specifiek vertrouwd met eutrofiëringsgerelateerde verschijnselen zoals algenbloei. In 2015 heeft hij hieromtrent een doctoraatstitel behaald aan de Universiteit Gent bij de Vakgroep Biologie.

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Invasieve soorten
 • Water

Beleidsmatig

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • aquatisch beheer
 • visserijbeleid
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • soortgericht natuurbeheer
 • waterbeleid

Disciplinecode Lijst

 • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
 • Community ecology
 • Conservation and biodiversity

Technologisch

 • identificatie
 • fytoplankton, cyanobacteriën, amoeben, ciliaten, zoöplankton, protisten
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • abiotiek stilstaande en stromende wateren, hydromorfologie, aquatische biota
 • statistiek en modellering
 • multivariate analyse
 • visserijtechnieken

Thematische Lijst

 • Beheer
 • Milieu
 • Soorten en biotopen

Taxonomische Lijst

 • protisten (Protista)
 • fytoplankton, cyanobacteriën, ciliaten, amoeben
 • palingen (Anguillidae)
 • vissen (Pisces)
 • zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Ostracoda)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Jeroen Van Wichelen actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of
 • World Fisheries congress 2021

  Jeroen Van Wichelen (Spreker), David Buysse (Deelnemer), Pieterjan Verhelst (Deelnemer), Claude Belpaire (Deelnemer), Maarten Goegebeur (Deelnemer), Kristof Vlietinck (Deelnemer) & Johan Coeck (Deelnemer)

  20-sep-202124-sep-2021

  Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

  Bestand
 • ETH Zurich

  Ine Pauwels (Spreker) & Jeroen Van Wichelen (Deelnemer)

  25-jun-201828-jun-2018

  Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering

  Bestand