• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1990 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

In 1999 startte Jim Casaer als wetenschappelijk attaché aan het toenmalige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) met als eerste kerntaak de standaardisering en analyse van de wildbeheerstatistieken in Vlaanderen. Tussen 2009 en 2016 was Jim onderzoeksgroepleider van de onderzoeksgroep Faunabeheer.

Na het wegvallen van deze functies binnen het INBO kon Jim zich terug focussen op zijn twee grote interesses binnen faunabeheer. Een daarvan is het combineren van verschillende bronnen en onderzoeksmethoden om de kennisbasis te vergroten voor een wetenschappelijke onderbouwd multifunctioneel grofwildbeheer. Het gaat hierbij dan over afschotgegevens, inzet van drones, GPS-telemetrie, fotovallen, genetica, GIS en het gebruik van populatiemodellen. Ree en everzwijn staan hierbij centraal als focussoorten, maar ook damhert, edelhert en muntjak vormen aandachtspunten. De tweede rode draad wordt gevormd door het raakvlak en de combinatie van ecologische, socio-economische en beslissingswetenschappen om een transparante besluitvorming in complexe faunabeheervraagstukken te ondersteunen en te optimaliseren. In een multifunctioneel landschap, met tal van verschillende belangengroepen, is de opbouw van deze wetenschappelijk kennis een belangrijke bouwsteen om tot een duurzame co-existentie tussen mens en natuur te kunnen komen.

Disciplinecode Lijst

 • Animal ecology
 • Wildlife and habitat management

Thematische Lijst

 • Beheer van fauna
 • Soortenbeleid
 • Jacht (maatschappij)
 • Faunaschade
 • Zoogdieren

Geografische Lijst

 • Meerdaalwoud
 • Kempen
 • Limburg
 • Zoniënwoud

Taxonomische Lijst

 • hoefdieren (Ungulata)

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Natuur & maatschappij
 • Andere

Beleidsmatig

 • beheerevaluatie
 • beheermonitoring
 • wildschadebeleid
 • wetgeving
 • jacht
 • faunabeheer
 • soortgericht natuurbeheer
 • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Jim Casaer actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of