Geen foto van Jo Packet
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

19992022

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • soortgericht natuurbeheer
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Beschermde natuur
 • Invasieve soorten

Taxonomische Lijst

 • macrofyten
 • kranswieren (Charophyta, of Charophyceae, of Charales)
 • waterplanten (Hydrophyta)
 • waterleliefamilie (Nymphaeaceae)
 • weekdieren (slakken en mossels) (Mollusca)
 • landslakken (Gastropoda)
 • libellen (Odonata)
 • macro-invertebraten

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen
 • Beheer

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Jo Packet actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of