Foto van Johan Peymen

Johan Peymen

  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

1991 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Johan Peymen begon in 1996 bij het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud als projectleider van het VLINA-project “Opstellen en beoordelen van ecosysteemkwetsbaarheidkaarten m.b.t. ecotoopverlies en barrière-effect, verzuring, vermesting en verdroging”.

Van 2000 tot en met 2009 droeg hij als onderzoeker bij aan de ontwikkeling van natuurrapporten (NARA 2001, 2003, 2005, 2007, 2009), waarbij toestandbeschrijving, beleidsevaluatie en scenario-ontwikkeling centraal staan. Ook de ontwikkeling van natuurindicatoren was een belangrijk onderdeel hiervan.

Tussen 2009 en 2017 stuurde hij als Diensthoofd van de Dienst Rapportering en Avisering en als lid van de Directieraad het beleid van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) mee aan.

Na de overgang van INBO naar een organisatie met zelfsturende teams vanaf 2017, faciliteert en coacht hij vanuit het Managementteam de teams (Natuurrapportering & Adviescoördinatie), (Bibliotheek & Informatiebeheer), Biotoopdiversiteit, Databeheer, IT-operaties & -ontwikkeling, Biometrie, Meetnetten en Kwaliteitszorg.

Daarnaast begeleidt hij de strategische INBO-projecten ‘Flanders Ecosystem Accounting (FLEA)’ en het ‘Vlaams Biodiversiteit Portaal (VBP)’.

Hij coördineert de samenwerkingsovereenkomst tussen INBO en ANB, evenals de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en raamovereenkomsten met andere entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving.

Verder vertegenwoordigt hij het INBO o.a. in de Werkgroep Onderzoekscoördinatie Omgeving, het OmgevingsInformatieSamenwerkingsverband (OIS) en de stuurgroep voor referentietaken VITO.

 

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Johan Peymen actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen