Foto van Joris Everaert

Joris Everaert

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20002021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Opleiding/academische kwalificatie

Licentiaat Biologie, Universiteit Gent

Taxonomische lijst

 • akkervogels
 • dagvlinders (Lepidoptera)
 • knaagdieren (Rodentia)
 • libellen (Odonata)
 • marterachtigen (Mustelidae)
 • vleermuizen (Chiroptera)
 • vogels (Aves)

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Thematische lijst

 • Beheer van bos
 • Natuurinrichting
 • Soortenbeheerplan
 • Soortenbeschermingsplan
 • N2000 gebieden
 • N2000 monitoring
 • Vogeldatabanken
 • Natuurindicatoren
 • Soortenbeleid
 • Windenergie
 • Transport
 • Versnippering
 • Natuur- en bosgebieden
 • Vogels
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Technologisch

 • fotografie
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • batdetector

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • beleidsgerichte meetnetten
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • beslissingsinstrumentarium
 • biodiversiteitsbeleid
 • bosbescherming
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • indicatoren
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • milieueffectenrapportage (MeR)
 • Natura 2000
 • natuurbeheer
 • natuurbeleid
 • passende beoordeling
 • soortgericht natuurbeheer
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Vlaams beschermde natuur
 • vogelrichtlijn (VRL)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Joris Everaert actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 5 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.